Kiến thức căn bản

Chính sách và Điều khoản

1. Trách nhiệm của Caxaron.com
-    Caxaron.com cam kết bảo mật thông tin mà bạn chia sẻ và cung cấp. Chúng tôi tuyệt đối không buôn bán, trao đổi, tiết lá»™ các thông tin cÅ©ng nhÆ° lịch sá»­ giao dịch của bạn tại caxaron.com.
-    Chúng tôi sẽ chỉ sá»­ dụng thông tin của bạn cho các mục Ä‘ích:
+ Tăng cường các tiện ích dành cho bạn khi sá»­ dụng dịch vụ của chúng tôi.
+ Hoặc khi có can thiệp của cÆ¡ quan chức năng.vá»›i sá»± cho phép của bạn
-    Há»— trợ khách hàng giao dịch má»™t cách an toàn, nhanh chóng, thuận tiện nhất.
-    Giải quyết các khiếu nại của khách hàng kịp thời và nhanh chóng. LÆ°u ý, chúng tôi chỉ giải quyết các khiếu nại của khách hàng ná»™i trong 7 ngày kể từ khi giao dịch được xá»­ lý thành công.


2. Trách nhiệm của khách hàng:
-  Cung cấp đầy đủ và cập nhật các thông tin cá nhân, bao gồm: Họ tên, email, số Ä‘iện thoại để chúng tôi có thể liên lạc vá»›i bạn khi cần thiết và giải quyết các khiếu nại của bạn má»™t cách nhanh chóng.
-  Cung cấp chính xác thông tin giao dịch và chịu trách nhiệm vá»›i tất cả các thông tin trong quá trình khi giao dịch.
-  Bảo mật tài khoản và thông tin của mình. Tuyệt đối không trao đổi, cho mượn và chuyển nhượng tài khoản cho người khác sá»­ dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề trên.


3. Quy định về giao dịch trá»±c tuyến an toàn:
- Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ nhận được số tiền cần trao đổi ngay sau khi giao dịch tại caxaron.com thành công. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo quản các số tiền này.
- Khi bạn sá»­ dụng số tiền giao dịch vá»›i caxaron.com để giao dịch vá»›i bên thứ ba thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì các khiếu nại nào.
- Đối vá»›i lệnh giao dịch lá»—i, bạn không được gá»­i cho người khác hoặc đăng mã giao dịch lá»—i của bạn lên bất kì trang web công khai nào khác trừ danh sách các kênh thông tin há»— trợ của phía caxaron.com bao gồm số Ä‘iện thoại, email, facebook. Caxaron.com chỉ giải quyết cho người liên hệ đầu tiên vá»›i mã giao dịch Ä‘úng và không giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh về sau.
- Nếu bạn không làm theo hÆ°á»›ng dẫn thanh toán khi chuyển tiền (nhÆ° sai số tiền hoặc không Ä‘úng ná»™i dung giao dịch), chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin Ä‘ã chuyển tiền và có quyền tạm giữ chờ giải quyết nếu có nghi ngờ về tính minh bạch trong thanh toán của bạn.
- Các hành vi cố tình khai thác lá»—i đều được theo dõi và caxaron.com có quyền giam tiền hoặc từ chối giao dịch của bạn.


4. Đối vá»›i Các đồng coin giao dịch trên caxaron.com:
Khi bạn đặt lệnh mua, caxaron.com sẽ tiến hành chuyển coin vào địa chỉ ví của lệnh bạn yêu cầu, và ví này không thể đổi sau khi được tạo. Caxaron không chịu trách nhiệm cho trường hợp bạn nhập nhầm ví.
Ví từ caxaron.com gá»­i ra Ä‘ôi khi từ ví của phía đối tác, và chúng tôi không giải quyết cho trường hợp bạn gá»­i nhầm vào ví Ä‘ó (vì Ä‘ây cÅ©ng là quy định của phía đối tác).