Kiến thức căn bản

Giao dịch đảm bảo

“Giao dịch đảm bảo” sẽ giúp bạn tránh được hoàn toàn rủi ro khi mua bán các đồng coin tại caxaron.com

Khi bạn mở giao dịch mua/bán, thông tin lượng coin/ số tiền mà caxaron có thể giao dịch sẽ được thể hiện chính xác tại thời điểm đó để bạn dễ dàng cân đối và quyết định đặt lệnh.

Mã giao dịch được tạo sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu tình trạng giao dịch và được đảm bảo hỗ trợ giải quyết thỏa đáng khi có bất kỳ trở ngại nào xảy ra trong quá trình giao dịch của bạn và caxaron.com