Kiến thức căn bản

Hướng dẫn giao dịch cơ bản ( cần xem trước khi giao dịch )

Hướng dẫn giao dịch trên sàn Cararon.com 

 

Bước 1: Chọn loại tiền điện tử và loại mua / bán ? Bước 2: Giao dịch mua đồng coin: 

Tiếp theo: khi trạng thái chuyển từ " Đang chờ thanh toán > Đã nhận được tiền, đang xử lý > Hoàn thành ( Auto 100% ) 

Bước 3 : Đối với giao dịch bán đồng coin 


Tiếp theo :  Chú ý chuyển số lượng coin sau khi trừ phí của sản đúng bằng số lượng coin cần bán 
(nếu không giao dịch sẽ bị hủy ) phải liên hệ Admin để giải quyết 


Lưu ý:  lưu lại mã giao dịch để kiể tra ( bạn có thể tắt hoàn toàn trình duyệt khi chưa giao dịch xong, và nhập lại mã giao dịch khi cần thiết ) :